Posiadamy Rekomendacje
Techniczne ITB

Rekomendacje Techniczne ITB to dokument, stanowiący specyfikacje techniczne, które umożliwiają dokonywanie oceny zgodności i wydawanie przez Producenta świadectw technicznych. Rekomendacje Techniczne ITB potwierdzają, że użyte rozwiązania są zgodne z wymaganiami przepisów techniczno-budowanych.

NAsze produkty

Chemia przemysłowa

Płyny do napełniania instalacji grzewczych, solarnych, chłodniczych, klimatyzacyjnych i pomp ciepła.

Chemia motoryzacyjna

Płyny na bazie glikolu etylenowego oraz skoncentrowane środki niskokrzepnące do chłodnic i silników.

Surowce chemiczne

Glikol etylenowy do płynów niezamarzających i glikol propylenowy stosowany w przemyśle.